Gården vår og vi

Gården vår ligger 4 km fra Fredrikstad sentrum ved inngangen til Fredrikstadmarka, 4 km fra sentrum. Her finner du kart og kontaktinformasjon. Vi som driver gården heter Eva og Svein-Erik Waters.

Gården er en av fem Krabberødgårder og heter i dag Hogde gård. Siden 1985 har vi drevet med basis i shetlandsponnier, avl, import og salg, men først og fremst rideskole for barn.

Hos oss har alltid hestene gått i flokk og er mest mulig ute på størst mulig område. Det er samtidig viktig å ha stallplass til alle. Våre hester er harmoniske og utmerkede førstegangs- opplevelser for hesteinteresserte barn. Alle våre ponnier blir innkjørt og innridd. 

Shetlandsponniene er små, sterke med stor personlighet. Vi har en stor flokk bestående av unge, voksne og gamle hester av begge kjønn. Vi har stor sans for mangfold og tror det er viktig for rasen – det skal være ulike størrelser og farger, det må tas vare på ulike linjer og avstamning.