Rideskolen begynner lørdag 15.september 2018

Hei og velkommen til ny ridesesong høsten 2018 på Hogdeponniene. Vi begynner lørdag 15.september.

Første time for de minste barna er kl.1000 (barn inntil 6 år)

Andre time, kl.1100 for barn 6 til 10 år.

Tredje time, kl.1200 er i utgangspunktet for de som har ridd en stund. De får beskjed etter hvert

Hvordan skal våre hester og ponnier ha det?

Skal de gå i flokk mye ute i naturlig miljø og vær?
Skal de stå i bokser og luftes i frimerkeluftegårder?
Skal gårdsbruk som driver med hest drenere alle jorder og strø med grus og sand til enhver tid?
Skal hver hestepære plukkes opp slik at vi må bruke kunstgjødsel?